„Gondolj egy élményre… Itt megtalálod!”

A nyereményjáték szervezője az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (székhely: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5.) és az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.) – a továbbiakban: a Szervező.

Nyereményjáték leírása

A Szervező játékot hirdet a Gyoparosblog.hu oldalon az internetezők számára. A játék menete: a Szervező által meghirdetett játék. A játék során a felhasználónak válaszolni kell a véletlenszerűen feltett egyszerű, eldöntendő kérdésre a helyes válasz megjelölésével. A játékon minden játékos egy alkalommal vehet részt.

A játékban részt vehet bármely e-mail címmel rendelkező internetező, aki a játék feltételeit teljesíti. A játékban egy személy egyszer vehet részt. A játékban résztvevők automatikusan elfogadják, hogy az oldal üzemeltetője a nevüket a játék során felhasználhatja, továbbá magukra nézve kötelezőnek tekintik jelen szabályzat minden pontját.

A játék időtartama

2017.03.09 – 2017.10.31.

A játék menete

  • 1. Válaszolj helyesen a kérdésre
  • 2. Sorsolás

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt. Játékos csak az a természetes személy lehet, aki 18. életévét betöltötte.

Személyes adatok kezelése

A játékban való részvételhez a Játékos neve és e-mail címe szükséges, melyet a helyes választ megadását követően a Játékos maga vihet fel. A Játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a Játékosok személyes jellegű adatait (Játékosok neve és email címe), valamint a játék során keletkező technikai adatokat (például Játékosok IP-címe, a megadott válaszok, stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása, dokumentálása, valamint hírlevélküldés céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A Játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy nyerés esetén nevüket a Szervező nyilvánosságra hozza a https://gyoparosfurdo-oroshaza.hu és https://gyoparosblog.hu weboldalakon.

Hírlevél

A Nyereményjátékon regisztrált felhasználók számára a Szervező a jövőben automatikusan kiküldi Gyoparosfurdo-oroshaza.hu elektronikus hírlevelét. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a Játékos törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést a marketing@gyoparosfurdo.hu email címen jelenthetik be. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a Nyereményjátékon való részvétellel adja meg.

Adatok továbbadása harmadik fél számára

További harmadik személyeknek a fent nevezett két cég ezen információkat nem adja tovább illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Weboldalunk adatkezeléséről részletes információt Adatkezelés oldalunkon talál.

Regisztrációk helyessége

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

Felelősség kizárása

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt e-mail segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Játékosok által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy e-mail cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező fenntartja a jogot , hogy a játékszabályokat egyoldalúan módosítsa a játékosok külön értesítése nélkül. Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

Ez a promóció az Adana Online Kft. jóvoltából készült, amely a promóciót egyedileg nem támogatja, adminisztrálja és nem ellenőrzi. Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem kezeli, nem hagyta jóvá, ill. azzal összefüggésbe nem hozható.

Nyertesek értesítése

A fürdőbelépő nyertesek értesítése e-mailben történik. A nyeremény átvétele a fürdőbelépő igénybevételével egyidejűleg történik Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park és Élményfürdőben, melynek címe 5904, Orosháza Fasor utca 1-3. A nyereményjáték nyertesei a nyeremény-belépőt 2017.12.31-ig használhatják fel. A nyertest további adó- és/vagy járulékköltség nem terheli.

A wellness-hétvége nyertesek értesítése e-mailben történik. A felajánlott vouchereket e-mail formájában küldjük ki, annak felmutatásával vehetik igénybe a kiállító szállodában 2017. december 31. napjáig, a szállodával történt előzetes telefonos egyeztetést követően.